קטע:מצודות על תהלים קכ א

מצודת דוד

"אל ה' וגו'" - ר"ל בעת הייתי בצרה פניתי אל ה' אני קראתי אליו והוא ענה לי

"שיר המעלות" - אלה חמשה עשר שיר המעלות אמרם דוד לשיאמרו אותם הלוים בחמש עשרה מעלות העולות מעזרת נשים לעזרת אנשים שיר אחד על מעלה אחת