קטע:מצודות על תהלים קכט ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כחציר גגות" - כעשב הגדל על הגגות שקודם התלישה נתייבש מחום השמש ולפי מעט הלחלוחית בהעפר אשר תחתיה

מצודת ציון

"כחציר" - כעשב

"שקדמת" - מלשון קודם

"שלף" - ענין תלישה והוצאה ממקומו כמו שלף איש נעלו (רות ד)