קטע:מצודות על תהלים קכט ה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ויסוגו אחור" - דרך המתבייש לחזור לאחוריו בדרך בואו

"יבושו" - בראותם שיצאתי מתחת ידיהם

מצודת ציון

"ויסוגו אחור" - ענין החזרה לאחור כמו לא נסוג אחור (שמואל ב א)