קטע:מצודות על תהלים קכט ד

מצודת דוד

"ה' צדיק" - אבל ה' הצדיק קצץ חבלי העבותות הרשעים מה שאסרו אותי בהם ר"ל התיר מעלי מאסר הגלות

מצודת ציון

"קצץ" - ענין כריתה וחתוך כמו וקצץ פתילים (שמות לט)