מצודות על תהלים קכט א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"רבת צררוני" - לעתיד יאמרו ישראל הן רבת עם צררו אותי מעת נעורי