קטע:מצודות על תהלים קכד ו

מצודת דוד

"ברוך ה'" - אבל ברוך ה' שלא עזב אותנו להיות טרף לשיניהם