קטע:מצודות על תהלים קכד ד

מצודת דוד

"המים" - דימה המון העמים לשטיפת מים רבים

"נחלה" - נחל מים היה עבר על נפשינו