קטע:מצודות על תהלים קכג ב

מצודת דוד

"אל יד" - צופים אל יד אדוניהם ליתן להם דבר מה, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם

מצודת ציון

"גברתה" - היא אשת האדון, כמו "מפני שרי גברתי" (בראשית טז ח).