קטע:מצודות על תהלים קכב ח

מצודת דוד

"למען אחי ורעי" - כאילו כ"א מבני הגולה אומר לא בעבור עצמי בלבד אתפלל על שלום העיר כ"א גם בעבור אחי ורעי והמה כל בני ישראל