פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קכב ו

מצודת דוד

"שאלו" - לזאת שאלו מה' שלום ירושלים להיות בנויה כמאז

"ישליו אוהביך" - כאילו לירושלים ידבר לומר גם האוהבים אותך יהיו בשלוה

מצודת ציון

"ישליו" - מלשון שלוה