פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קכא ח

מצודת דוד

"צאתך" - שלא תכשל בצאתך בדרך ובבואך