קטע:מצודות על תהלים קכא ה

מצודת דוד

"ה' צלך" - כמו הצל מגין מחום השמש כן יגן על ימינך לעשות בה חיל