קטע:מצודות על תהלים קכא ד

מצודת דוד

"הנה לא ינום" - כי הנה מעולם אינו מסיר השגחתו