פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קכא ג

מצודת דוד

"אל ינום שומרך" - ר"ל לא יסיר השגחתו ממך

"אל יתן" - כאלו אחד יאמר לחבירו דרך נחמה הנה עזרה טובה היא כי לא יתן רגליך לנטיה ומעידה

מצודת ציון

"למוט" - מלשון נטיה ומעידה

"ינום" - מלשון תנומה והוא שינה מועטת וקלה