פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט קסה

מצודת דוד

"ואין למו" - לא יבוא להם מכשול

"לאוהבי תורתך" - יהיה לאוהבי תורתך