קטע:מצודות על תהלים קיט קסד

מצודת דוד

"על משפטי צדקך" - בעבור משפטי הצדק שנתת לנו

"שבע" - ר"ל פעמים רבות וכן שבע יפול צדיק וקם (משלי כד)