קטע:מצודות על תהלים קיט קס

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ולעולם וגו'" - ולכן יעמדו לעולם כל משפט צדקך ולא תבוטל בשום זמן הואיל והמצוה הוא ה' האלהים הקיים לעד

"ראש דברך" - תחלת דברך שאמרת בהר סיני אנכי ה' אלהיך הוא אמת