קטע:מצודות על תהלים קיט קנה

מצודת דוד

"כי חוקיך לא דרשו" - ואינם ראויים לתשועה לכן רחקה מהם