קטע:מצודות על תהלים קיט קנד

מצודת דוד

"ריבה ריבי" - אתה תריב עם שונאי הריב שיש לי לריב

"לאמרתך חייני" - חייני לקיים אמרתך ולא בעבור הנאות עוה"ז