פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט קנג

מצודת דוד

"כי תורתך וגו'" - א"כ מהראוי שתוציאני מן העוני

"וחלצני" - הוציאני מן העוני

מצודת ציון

"וחלצני" - ענין הוצאה ושליפה כמו חלוץ הנעל (דברים כה)