פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט קמט

מצודת דוד

"כמשפטיך" - כמנהגך לעשות חסד