קטע:מצודות על תהלים קיט קמג

מצודת דוד

"צר" - לזה אף אם מצאו אותי צר ומצוק לא עזבתי מצותיך והמה שעשועי ובהם אשמח

מצודת ציון

"ומצוק" - מלשון צוקה וצרה