קטע:מצודות על תהלים קיט קמב

מצודת דוד

"צדקתך" - ר"ל כי אמרתי הלא הצדקה שאתה עושה לזוכרי פקודיך היא קיימת לעולם ועוד הלא תורתך היא אמת מצד עצמה ואיך אשכחה בעבור בזיון האויב