קטע:מצודות על תהלים קיט קמא

מצודת דוד

"צעיר" - ר"ל עם כי בעבור שומרי המצות יחשבוני אויבי לצעיר ונבזה עכ"ז לא שכחתי פקודיך ולא אשגיח עליהם

מצודת ציון

"צעיר" - עניינו קטן ושפל