פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט קלח

מצודת דוד

"צוית וגו'" - ר"ל עדותיך אשר צוית המה צדק ואמונה מאד