קטע:מצודות על תהלים קיט קכט

מצודת דוד

"פלאות עדותיך" - המצות המה מכוסים ולא נודע מתן שכרן על כן את כולם נצרתם נפשי כי מי יודע איזה יכשר לקבל עליו שכר הרבה

מצודת ציון

"פלאות" - מכוסה ונעלם כמו והוא פלאי (שופטים י"ג)