קטע:מצודות על תהלים קיט קג

מצודת דוד

"מה נמלצו" - מה מאוד נחשבו אמרתך לחכי לדברי מליצה והמה ערבים לי יותר מערבות הדבש לפי

מצודת ציון

"נמלצו" - מלשון מליצה

"לחכי" - מלשון חיך