קטע:מצודות על תהלים קיט קא

מצודת דוד

"כלאתי" - מנעתי רגלי מללכת בדרך רע ולא מיראת הבריות כ"א למען אשמור דברך שהזהרת עליו

מצודת ציון

"כלאתי" - מנעתי כמו ויכלא הגשם (בראשית ח)