קטע:מצודות על תהלים קיט צט

מצודת דוד

"השכלתי" - מכולם קבלתי השכל כי ע"י כולם היה דבורי בעדותיך ובזה הבנתי דבר מתוך דבר