פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט צח

מצודת דוד

"מאויבי" - מצותיך תחכם אותי להיות יותר חכם משונאי הרשעים כי היא לי לעולם ר"ל אני עוסק בה בתמידות ולזה מחכמת אותי