קטע:מצודות על תהלים קיט צז

מצודת דוד

"מה אהבתי" - מה מאוד אהבתי התורה עד שכל היום היא מאמר פי