פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט צג

מצודת דוד

"כי בם" - בעבור שמירת הפקודים נתת לי חיים