קטע:מצודות על תהלים קיט פ

מצודת דוד

"למען לא אבוש" - כאשר יפקוד אל היודע תעלומות

"תמים" - בכונה הגונה לשמה