פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט עז

מצודת דוד

"כי תורתך שעשועי" - וראוי אני לרחמים