קטע:מצודות על תהלים קיט סט

מצודת דוד

"טפלו" - הזדים חברו עלי שקר ר"ל תלו בי דבר שקר לומר שאין תוכי כברי ומעשי המה בשקר אבל לא כן הוא כי אני בכל לב אשמור פקודיך וכברי כן תוכי

מצודת ציון

"טפלו" - ענין חבור כמו ותטפול על עוני (איוב יד)