פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט סח

מצודת דוד

"ומטיב" - להמבקש את הטובה

"למדני" - ר"ל ואת זה אני מבקש למדני חוקיך לדעת מסתרי התורה

"טוב אתה" - גם בלא בקשה על הטובה