פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט סו

מצודת דוד

"כי במצותיך האמנתי" - אני מאמין במצותיך שאתה צויתם ולזה תאב אני לדעת טוב טעמם

"טוב טעם" - הטוב אשר בטעמי התורה והדעת אשר בהם למדני ר"ל כמו שהטבת לעשות לי בדבר ישועה ורחמים כן עשה לי גם את זאת