פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט סה

מצודת דוד

"ה' כדברך" - אתה ה' הלא עשית כדברך שהבטחת לי ולא נפל דבר ארצה

"טוב" - מעולם עשית טוב עם עבדך