קטע:מצודות על תהלים קיט ס

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"חשתי" - במהירות רב ולא בהעכבה אלך לשמור מצותיך

מצודת ציון

"חשתי" - ענין מהירות כמו ימהר יחישה מעשהו (ישעיהו ה')

"התמהמהתי" - ענין התעכבות כמו אם יתמהמה חכה לו (חבקוק ב)