קטע:מצודות על תהלים קיט נו

מצודת דוד

"זאת" - ר"ל הגדולה הזאת שאני עתה בה היא באה לי על אשר שמרתי פקודיך