פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט נב

מצודת דוד

"ואתנחם" - בזה אתנחם על דאגת הלצת הזדים כי ידעתי שיקבלו גמולם

"משפטיך" - הנעשים מעולם באנשי רשע