קטע:מצודות על תהלים קיט מה

מצודת דוד

"כי פקודיך דרשתי" - ומהראוי שתאיר עיני בהם

"ברחבה" - במקום רחב ר"ל לא אכשל בדבר משפטי התורה כההולך במקום רחב שאינו נוח להכשל