פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט לח

מצודת דוד

"הקם" - תקיים לעבדך הבטחת אמרתך אשר הוא מבוא ליראתך כי על ידי ההשקטה אוכל לירא את ה'