פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט לז

מצודת דוד

"בדרכך חייני" - החיה את נפשי בהסתכלות דרכיך לחמוד עליהם

"העבר עיני" - מנע עיני מלראות דבר שוא ואיסור כי פן אחמוד בה ואכשל