קטע:מצודות על תהלים קיט לג

מצודת דוד

"ואצרנה עקב" - אשמרנה עד סוף ימי מבלי הפסק

מצודת ציון

"הורני" - ענין למוד כמו את מי יורה דעה (ישעיהו כח)

"עקב" - ענין סוף ואחרית ע"ש שהעקב הוא סוף הגוף ובעבור זה יקרא גם השכר בלשון עקב כמ"ש והיה עקב תשמעון (דברים ז)כי השכר הוא סוף המעשה