פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט לב

מצודת דוד

"ארוץ" - ר"ל בזריזות רב אעשה מצותיך כי ידעתי אשר בעבורם תרחיב לבי בתענוגי עוה"ב

מצודת ציון

"ארוץ" - מלשון ריצה ורדיפה