פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט כט

מצודת דוד

"ותורתך חנני" - ללכת בדרך תורתך

"הסר ממני" - לבל אתאוה ללכת בה