פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים קיט כז

מצודת דוד

"ואשיחה" - ואדבר עוד לזולתי ללמד בדברים הנפלאים והמכוסים שבהם

"דרך פקודיך" - ר"ל מסתרי המצות ועיקרם