קטע:מצודות על תהלים קיט כד

מצודת דוד

"גם עדותיך" - לא לבד אשיח בהם דרך עראי כי גם שעשועי המה בכל עת ויחשבו לאנשי עצתי לדבר בהם בתמידות כאדם עם יועציו