קטע:מצודות על תהלים קיט יח

מצודת דוד

"גל עיני" - האיר עיני להבין מתורתך דברים נפלאים ומכוסים

מצודת ציון

"גל" - מלשון גלוי